15.8.50
1) กระดานและเม็ดหมาก
หมากล้อมเป็นเกมส์ที่เล่นบนกระดาน 19x19
หรือจะเล่นบนกระดานขนาดเล็ก 13x13 และ9x9ก็ได้
โดยแบ่งเม็ดหมากเป็นสีดำและสีขาวต่างฝ่ายต่างผลัดกันเดิน
เป็นการสอนให้เราใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

จากรูป เป็นกระดานขนาด 19x19
2) กติกาการเล่น

1. ทั้ง 2 ฝ่ายจะวางหมากที่จุดตัดใดก็ได้บนกระดาน
แต่ต้องไม่ทับจุดที่มีหมากของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวางอยู่ก่อนแล้ว
2. เมื่อวางหมากแล้ว หมากจะไม่มีการเดินเลื่อนเหมือนหมากรุก
เมื่อวางหมากจุดใดแล้ว จะไม่สามารถเคลื่อนไปจุดอื่นได้เป็นอันขาด
ยกเว้นหมากถูกจับกินจะต้องเป็นเชลยของฝ่ายตรงข้ามทันที
(จะอธิบายละเอียด ในหัวข้อกติกาการจับกิน)
3. ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย ต้องพยายามใช้หมากของตนเอง
ล้อมพื้นที่ว่างให้ได้มากกว่าคู่ต่อสู้ นับคะแนนตัดสิน
โดยนับว่าฝ่ายใด ล้อมพื้นที่ว่างได้มากกว่า จะเป็นฝ่ายชนะ
(จะอธิบายการนับคะแนนโดยละเอียด )

3) แต้มต่อ (KOMI) - โคมิ
ฝ่ายดำ ได้เดินหมากก่อน ถือว่าเป็นฝ่ายได้เปรียบ
เพราะฉะนั้น จึงต้องมีแต้มต่อ เพื่อชดเชยความเสียเปรียบของฝ่ายขาวที่ให้ดำเดินก่อน
โดยฝ่ายขาวจะได้คะแนนฟรี ๆ ไปจำนวนหนึ่ง
เราเรียกคะแนนจำนวนนี้ว่า "แต้มต่อ (Komi)"
ซึ่งปัจจุบันกำหนดมาตรฐานสำหรับกระดาน 19x19 ไว้ที่ 6.5 คะแนน
แต้มต่อนี้จะนำไปบวกให้กับคะแนนสุทธิของฝ่ายขาวเมื่อจบเกม
(เพื่อป้องกันการเสมอ)

4) หมากต่อ Handicaps
เพื่อให้เกิดการเท่าเทียมกันของผู้เล่นที่มีฝีมือต่างกัน
อาจจะเล่นเพื่อสอนคนหัดเล่น หรือไม่ก็วัดระดับฝีมือ-ทัศนคติการเล่นหมากล้อม
นอกจากนี้เกมส์หมากต่อจะถูกนำมาใช้เพื่อให้มีระดับการเล่นที่ใกล้เคียงกัน
เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเล่นด้วย

จากรูป แสดงการต่อหมาก สองหมาก

สำหรับหมากต่อ ตั้งแต่ 3 หมากขึ้นไป ดูได้ที่เว็บ
http://senseis.xmp.net/?path=Handicap&page=HandicapPlacementเดี๊ยวมาต่อเรื่องการจับกินวันหลังครับ
ขอบคุณรูปภาพจาก Sensei's Libraly ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
12.8.50
Go is a relatively simple game with few rules. Play is mainly learned
by experience. As a beginner, around 30 kyu in strength, you will
not necessarily know or understand all the rules of the game. That’s
OK, the definition of this rank is someone who does not yet know
all the rules.
You may already have been taught how to play by your instructor.
In this case, you can use this section as a reference.
If the official AGA rules are a bit of a mouthful for you, feel free
to skip them and come back later.

 1. The Board and Stones
 2. Play
 3. Compensation (komi)
 4. Handicaps
 5. Capture
 6. Repeated Board Position (Ko)
 7. Passing
 8. Illegal Moves
 9. Ending the game
 10. Disputes
 11. The Last Move
 12. Counting
Main article : About the game

Go originated in China about 4000 years ago.
Japan imported go around 800 A.D.
Players in eastern Asia have excelled at the game throughout modern times.
Go reached the western hemisphere in the late 1800’s.
Completely logical in design, the game of go has withstood the test of time.
Today go survives in its original form as the oldest game in the world.
Go is a game of skill involving no elements of chance.
Each participant seeks to control and capture more territory than the other.
The overall level of decisionmaking quality invariably determines the outcome of the game.
All the play is visible on the board.
Play begins on an empty board, except in handicapped games
(the less-experienced player generally receives an equitable head start).
The action of the game is lively and exciting, jumping from battle front to battle front as each contestant seeks an advantage of position.
From the first move each player builds a unique formation.
In fact there is so much room for individual expression that it is believed no game of go has ever been played in the exact pattern of any previous one.
Possibly there are over 10200 different patterns available.
This number is vastly larger than the estimated number of atoms in the entire universe.
A game of go can achieve a wonderful artistic intricacy, born of an individual’s intrinsic creativity and realized in the significance of the shapes that be creates on the board.
Go is an aesthetic adventure of more importance than the mere winning or losing.
However, in every game each player wins to some degree and necessarily loses to some degree, yin and yang.
The runner-up can claim a gratifying share of the accomplishments in nearly every game of go.
Action on the go board reflects a personal effort toward balance and harmony within, a spiritual as well as practical ideal.
Success on the board is related to success in this inner game.
Go inevitably challenges and expands a player’s ability to concentrate.
The compelling dynamics of a game tend to become completely absorbing.
The situations that arise from the simple objectives of go are complex enough to have thwarted all attempts to program a competitive go-playing computer.
Informed opinion doubts that a computer will soon, if ever, challenge the ability of a go professional.
Effective go strategy is sublimely subtle.
For example, a player may entice an opponent into taking a series of small victories, thereby ensuring a less-obvious but larger triumph for the strategist.
Greed and headlong aggression usually lead to downfall.
An easy solution may succeed immediately but later prove to be a severe liability.
Miscalculations are rarely final; rather, success often hinges on effective recovery from adversity, a spirited willingness to roll with the punches.
The combination of judgment and global-thinking capability necessary in high-level games is largely what reduces the most powerful existing computers and programs to virtual helplessness when faced with an experienced human opponent1.
Go is a cooperative undertaking.
Players need each other in order to enjoy the excitement of a challenging game.
Unless an opponent offers a good tussle there is no game – no disappointment but then no opportunity either, no risk but no reward.
Traditionally, go players value their opponents; a spirit of respect and courtesy ordinarily accompanies a game.
Perhaps most importantly, go is a means of communications between two people, a friendly debate, point counterpoint.
The play of each piece is a statement, the best statement that the player can make, and each is a response to the whole of the The Way To Go 2 composition.
Each play may form a simple or subtle reply, expand on other statements, or begin exploring new areas.
The potential intricacy of the interaction seems to be unlimited.
Players of any skill level can enjoy go.
Two beginners playing together can experience as much excitement as two veteran players.
A game of go can generate in the players an amazing range of emotions.
Indeed, the promise of excitement is the motivation for working through these first chapters on The Way to Go.

credit : John Baker The Way to Go

บทความที่ได้รับความนิยม

แวะมาแล้ว

ขับเคลื่อนโดย Blogger.