24.6.51

บางครั้ง. . .ผม ก็อยาก


หลับไป


. . .
แล้ว ไม่ตื่น


. . .


อีกเลย.

.

.ปล. บางที. . .คงรู้สึกเหนื่อยเกินไป.

.

.

12.6.51
จากการเรียนรู้ส่วนตัวของผม
ทำให้สรุป(จากประสบการณ์) เกี่ยวกับ
ระดับฝีมือการเล่นหมากล้อม
โดยอิง จาก Cyberoro sv Jap เป็นหลัก

ได้ดังนี้

15-20 k รู้วิธีเล่นหมากล้อม

15 k เข้าใจการล้อมมุม และด้านข้าง

12 k พอรู้สูตรมุมเบื้องต้น และการจับกิน

8-10 k รู้จัก Life & death

6 k รู้เรื่อง การอ่านหมาก และลำดับหมาก แต่ยังไม่เข้าใจกลางเกมส์

4 k รู้จักเรื่อง กำแพง และ การนับแต้มเอ็นเกมส์

2-3 k เข้าใจ joseki เบื้องต้น

1 k รู้วิธีโจมตี เบื้องต้น และ sente

1 d อ่านหมากกลางเกมส์ ได้ซับซ้อนขึ้น และการเอ็นเกมส์

2 d รู้จัก fuseki และ joseki ระดับ กลาง

3 d เข้าใจ คำว่า หมากล้อม และรู้จักอิทธิพลของ sente

4 d เข้าใจ การสร้างรูปร่างหมากหลังจาก joseki และการเดินโจมตีจาก joseki

5 d มองภาพรวม ของ fuseki และ อิทธิพล ออก

ตั้งแต่ ระดับ 3d + ในโอโร่ ถือว่าเป็นการเล่นหมากล้อมที่แท้จริง
เพราะ เข้าใจคำว่า หมากล้อมแล้ว
ที่เหลือก็เป็นแค่ การเติมเทคนิค

สำหรับคนที่หลงทาง บ้าเทคนิค จะไม่สามารถขึ้นดั้งได้
เพราะไม่เข้าใจการเล่นหมากล้อม

แต่บางคนเล่นตามโปร ดูโปรเดิน ดูฟุเซกิโปร
หรือบางคนแม้แต่อ่านหมากเก่ง ก็สามารถขึ้นดั้งได้
โดยไม่ต้องเข้าใจเกมส์หมากล้อมคับ
Go
Japanese character for 'go'
"go" (Japanese)
Wei-qi
Chinese characters for 'weh chee'

"weh chee"
(Chinese, simplified)

traditional
wei is

Traditional Chinese character for 'wei'
Baduk
Korean characters for 'ba dook'
"ba dook" (Korean)

ปล. แน่นอน ทั้งหมดนี้มาจากประสบการณ์ ส่วนตัวของผมเอง
ไม่ได้อิงกับคนอื่น คนอื่นอาจจะไวกว่านี้ ก็แ้ล้วแต่คนละกันคับ


สำหรับวันนี้ ก็จบแค่นี้ละกัน

บทความที่ได้รับความนิยม

แวะมาแล้ว

ขับเคลื่อนโดย Blogger.